Juan Ramón Jiménez
C.P. Juan Ramón Jiménez
Izartxo
C/ Okeluri, 2 Barakaldo (Bizkaia) - Tfno: 94 499 79 81 e-mail:e-mail
Hizkuntza azala Ikasleak Gurasoak
Non gaude
Irakaskuntza
Antolatzea
Egutegia eta ordutegia
Helburuak eta asmoak
Insatalazioiak eta serbitzuak
Ekintzak
Berriak eta estekak
Aukeratu maila
 

<% Dim tipo_mostrar Dim tipo tipo=request.form("select") if tipo<>"" then Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.open "jrjimenez" select case request.form("select") case "e_inf" tipo_mostrar="Educación infantil" case "prim_1" tipo_mostrar="Primaria 1. ciclo" case "prim_2" tipo_mostrar="Primaria 2. ciclo" case "prim_3" tipo_mostrar="Primaria 3. ciclo" end select sql="select * from enlaces where (tipo='" & tipo & "');" Set rs=Conn.execute (sql) if not rs.eof then %> <% do while not rs.eof campo=rs("descripe") campo=replace(campo,vbcrlf,"
" & vbcrlf) descr=replace(campo,chr(9),"pre style='display:inline> ") plan=rs("archivo") plan="..\gestor\descargas\"+plan %> <% rs.movenext loop else%> <%end if%> <%else%> <%end if%>
<%=tipo_mostrar%> 
Descripción
Link
<%=rs("tituloe")%>
<%=descr%>
Descargar
Orain ez dago edukirik 

Aukeratu maila